Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Một số video tiêu biểu :

Yến Sào Cần Giờ Lộc Thiên trên kênh HTV9 - Trong chương trình "Thành Phố Hôm Nay" :


*************************
Yến Sào Cần Giờ Lộc Thiên trên kênh HTVC Du Lịch & Cuộc Sống - Trong chương trình "Hành Trình Việt"


*************************
Đàn Yến 35 nghìn con ùn ùn kéo về tổ khi trời tối